EU Mission + Polish translation

Europeans united in diversity

The European Union (EU) is a family of democratic European countries, committed to working together for peace and prosperity. It is not a State intended to replace existing states, but it is more than just another international organisation. The EU is, in fact, unique. Its Member States have set up common institutions to which they delegate some of their sovereignty so that decisions on specific matters of joint interest can be made democratically at European level.

Europe is a continent with many different traditions and languages, but also with shared values. The EU defends these values. It fosters co-operation among the peoples of Europe, promoting unity while preserving diversity and ensuring that decisions are taken as close as possible to the citizens.

In the increasingly interdependent world of the 21st century, it will be even more necessary for every European citizen to co-operate with people from other countries in a spirit of curiosity, tolerance and solidarity.

Translation into Polish
Polish flag

Europejczycy zjednoczeni w swej różnorodności

Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych krajów europejskich, których celem jest współpraca na rzecz pokoju i dobrobytu. Nie jest ona państwem mającym zastąpić istniejące państwa, ale jest czymś więcej niż jedną z wielu międzynarodowych organizacji. UE jest jedyną w swoim rodzaju. Państwa członkowskie powołały wspólne instytucje, którym powierzają częściowo swoje kompetencje, po to by decyzje dotyczące pewnych spraw, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mogły być podejmowane w spsosób demokratyczny na arenie europejskiej.

Europa to kontynent o wielu odmiennych tradycjach i językach, ale również o wspólnych wartościach. UE chroni te wartości. Propaguje współpracę pomiędzy narodami europejskimi, popiera jedność przy jednoczesnym zachowaniu odmienności i zapewnia podejmowanie decyzji jak najbliżej obywateli.

W świecie XXI wieku bezustannie wzrasta wzajemna współzależność narodów, toteż tym bardziej istotną staje się potrzeba współpracy każdego obywatela europejskiego z innymi narodami w duchu wzajemnego zainteresowania sobą, tolerancji i solidarności.

http://europa.eu/abc/european_countries/languages/polish/index_en.htm?_pl

translated by Halina

Freelance Translator En > < Pl; Fr > Pl

polished-translations at talktalk.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: